Onze resultaten

Lees hier de verhalen van de mensen achter onze resultaten

‘De grote winst zat in de reflectie’

Marja Comajta is beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden. Zij is onder andere projectleider bij het project de Verbinding dat het doel heeft om tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te komen. Het is bleek een uitdaging om algemene doelstellingen om te zetten in meetbare resultaten.

'Movisie heeft ons geholpen in dit proces meer focus aan te brengen'

Spiegel-powered-by-movisie

'Eindelijk een instrument dat meteen resultaten meet'

Movisie hielp uitvoeringsorganisaties van gemeenten bij het ontwikkelen van gespreksinstrument 'Wat telt'. Ellen Kunz, Jenny Crielaard en Brandon van Voskuilen zijn betrokken bij de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van het instrument.

'Movisie heeft steeds voor ogen gehouden waar we naar toe wilden.'

 

wat-telt-fiche

‘Movisie laat zien wat wel en wat niet werkt’

Koen van Dijk is directeur van COC Nederland. Movisie is een belangrijke samenwerkingspartner en levert met zijn kennis een belangrijk fundament voor het werk van het COC en de LHBTI-beweging: het vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

'Movisie speelt voor onze beweging een heel belangrijke rol bij de bewustwording en kennis over de inzet van effectieve methode'

doing-it-right